top of page

Privacybeleid

PRIVACYBELEID REIZEN DE STRYCKER

‍Reizen De Strycker stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Dit gepubliceerde privacybeleid laat u kennis nemen van hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Reizen De Strycker op internet kunt bezoeken zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Deze kennisgeving is beschikbaar via een koppeling onderaan op elke webpagina van onze website.

Websites waarvoor dit privacybeleid geldt
Dit privacybeleid geldt voor alle websites en domeinen waarvan Reizen De Strycker B.V.B.A. eigenaar is.

Reizen De Strycker B.V.B.A heeft haar maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren – Krekelstraat 82.

Koppelingen naar websites die niet van Reizen De Strycker zijn
‍De website van Reizen De Strycker kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Reizen De Strycker. Reizen De Strycker heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Reizen De Strycker. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. Persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder het privacybeleid van Reizen De Strycker. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonsgegevens bekendmaken aan Reizen De Strycker. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Informatie die wordt verzameld
‍Dit privacybeleid geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit
‍Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie met Reizen De Strycker. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Reizen De Strycker verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Op de website van Reizen De Strycker kan u informatie opvragen, bepaalde diensten bestellen, uzelf registreren voor één van onze activiteiten of u aanmelden voor onze nieuwbrief. De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina's omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en voorkeuren om contact met u op te nemen.We kunnen u ook vragen om informatie met betrekking tot uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze diensten of activiteiten. We gebruiken deze informatie om onze websites en diensten of communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en om onze diensten en activiteiten te verbeteren. Deze extra
informatie is optioneel.

Niet-persoonsgegevens zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit
Reizen De Strycker verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van Reizen De Strycker gebruiken.

Niet-persoonsgegevens die wij verzamelen zijn bijvoorbeeld bezochte pagina's op de Reizen De Strycker website, unieke URL's die zijn bezocht binnen www.reizendestrycker.be, browsertype en IP-adres. De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën. Webpagina's van www.reizendestrycker.be maken gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën ten behoeve van gegevensanalyse en afstemming van de dienstverlening.

Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
‍Reizen De Strycker verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Reizen De Strycker deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve in reactie op uw verzoek om producten of diensten. Uw toestemming wordt gevraagd wanneer u de gegevens verzendt. Reizen De Strycker maakt gegevens van haar leden beschikbaar voor alle entiteiten waarvan Reizen De Strycker eigenaar is, en voor bedrijven die namens ons werken, maar alleen op de manier die wordt beschreven in het gedeelte ‘De manier waarop uw gegevens worden gebruikt’.

Reizen De Strycker sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten zoals wordt beschreven in het gedeelte 'De manier waarop uw gegevens worden gebruikt'. Van leveranciers en dienstverleners wordt vereist dat zij de gegevens die zij namens Reizen De Strycker ontvangen, vertrouwelijk behandelen en zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen aan Reizen De Strycker. Deze dienstverleners kunnen veranderen of we kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn. Reizen De Strycker geeft geen persoonsgegevens vrij aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

Manier waarop uw gegevens worden gebruikt
‍Reizen De Strycker gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en activiteiten. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot diensten van Reizen De Strycker. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie.

Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u Reizen De Strycker verstrekt op activiteiten of langs andere weg. Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor rapportering over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van de Reizen De Strycker website. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

Uw keuzes
‍Reizen De Strycker geeft u de keuze of u een verscheidenheid aan informatie wilt ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze diensten. U kunt zich abonneren op bepaalde informatie over specifieke diensten of activiteiten en op algemene informatie van Reizen De Strycker.

Algemene informatie van Reizen De Strycker is bijvoorbeeld informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of een uitnodiging om mee te doen aan marktonderzoek. Wij bieden u een keus met betrekking tot de bezorging van algemene informatie via de post, e-mail of per telefoon. Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan uw wensen. Deze optie geldt niet voor berichten die bedoeld zijn voor de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid of updates van drivers.

Uw voorkeuren voor privacy en opt-out
‍Reizen De Strycker gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft. Voorbeelden van ander gebruik zijn bijvoorbeeld het versturen van informatie over activiteiten, productinformatie en marketingmateriaal. U kunt er echter voor kiezen deze informatie waarvoor u zich niet hoeft te abonneren, te ontvangen. Geef uw voorkeuren voor privacy op door te schrijven naar info@reizendestrycker.be – vermeld uw naam, e-mailadres en postadres in alle correspondentie.

Uw gegevens en derden
‍Bepaalde diensten van Reizen De Strycker zijn gekoppeld aan diensten van niet-gerelateerde andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verstrekken aan zowel Reizen De Strycker als het andere bedrijf. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan deze andere bedrijven tenzij u dit aangeeft.

Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
‍Reizen De Strycker streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om gegevens van onze leden goed bij te houden..De handigste manier om uw persoonsgegevens te consulteren of te wijzigen is door deze op te vragen via info@reizendestrycker.beGebruik van cookiesDe website van Reizen De Strycker maakt gebruik van Google Analytics om statistische informatie van de bezoekers te verzamelen en om hier rapporten van te maken. Deze informatie wordt via cookies, kleine tekstbestanden die op uw toestel worden geplaatst om standaard en anonieme internetinformatie (vb. IP adressen) te verzamelen, naar Google verzonden. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google Analytics kan u vinden op de website van Google. Deze cookies verzamelen enkel informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze cookies verzamelen op geen enkele manier identificeerbare informatie. Alle informatie die men via cookies verkrijgt worden op een gezamenlijk en anonieme wijze verzameld. Deze anonieme gegevens worden enkel gebruikt om de werking van onze site te verbeteren. Door onze site te gebruiken geeft u ons toestemming om cookies op uw systeem te plaatsen.

Uw gegevens beveiligen
‍Reizen De Strycker stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. Reizen De Strycker beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
‍Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van het online privacybeleid van Reizen De Strycker, worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in dit beleid, maakt Reizen De Strycker hiervan melding bij leden die het betreft.

Dit privacybeleid werd laatst aangepast in juni 2018.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?
‍Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt per mail: info@reizendestrycker.be

bottom of page